Article 10215

Title of the article

RUSSIAN CHURCH LAW OF IMPERIAL RUSSIA IN INVESTIGATIONS OF MODERN LAWYERS 

Authors

Karnishin Valeriy Yur'evich, Doctor of historical sciences, professor, head of sub-department of history
of Russia, state and law, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), valerykarnishin@mail.ru

Index UDK

 348.01

Abstract

Background. The analysis of investigations, devoted to the study of the role of the church law in the law system of imperial Russia, allows to reveal the tendencies which characterize historical-law science defining new perspectives of work in this direction.
Materials and methods. Using the historical-comparative method which allows to reveal general regularities of investigations of history of the church law, the author analyzed monographs and scientific articles. The historical method makes it possible to understand the historical reality which has influenced the evolution of views about the church law.
Results. In 1990–2000s scientists made an essential contribution into the development of one of the directions of historical-law science. The researcher comprehensively considered the views about the role of the church law in the law system of imperial Russia. Lawyers often use the method of comparative analysis. This allows to find something common and special in development of the church law of Russia and other countries.

Key words

Russian orthodox church, Russian Empire, church law, church court, sinod period, church punishments.

Download PDF
References

1. Karnishin V. Yu. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2012, no. 3, pp. 3–8.
2. Karnishina N. G. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2011, no. 2, pp. 22–28.
3. Tsypin V. A. Kurs tserkovnogo prava [Church law course]. Moscow: Khristianskaya zhizn', 2004, 700 p.
4. Tsypin V. A. Tserkovnoe pravo [Church law]. Moscow: Izd-vo MFTI, 1994, 295 p.
5. Tsypin V. A. Tserkovnoe pravo [Church law]. Moscow, 1996.
6. Tsypin V. A. Pravoslavnoe uchenie o cheloveke. Izbrannye stat'i [Orhtodox studies about men. Selected articles]. Moscow; Klin: Khristianskaya zhizn', 2004, pp. 388–401.
7. Tsyganov V. I., Mezina E. E. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya «Pravo» [Bulletin of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. Series “Law”]. 2012, no. 6 (1), pp. 245–251.
8. Dorskaya A. A. Gosudarstvennoe i tserkovnoe pravo Rossiyskoy imperii: problemy vzaimodeystviya i vzaimovliyaniya [State and church law of the Russian Empire: problems of interaction and mutual influence]. Saint-Petersburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2004, 227 p.
9. Dorskaya A. A. Vliyanie tserkovno-pravovykh norm na razvitie otrasley rossiyskogo prava [Influence of ecclesiastic-legal norm on development of areas of the Russian law]. Saint-Petersburg: Asterion, 2007, 158 p.
10. Tsybulevskaya O. I. Istoriya gosudarstva i prava [State and law history]. 2009, no. 12, pp. 12–14.
11. Dorskaya A. A. Yurisprudentsiya [Jurisprudence]. 2010, iss. 2, vol. 18, pp. 37–43.
12. Dorskaya A. A. Istoriya gosudarstva i prava [State and law history]. 2005, no. 3, pp. 55–58.
13. Dorskaya A. A. Istoriya gosudarstva i prava [State and law history]. 2009, no. 13, pp. 17–20.
14. Suvorov N. S. O tserkovnykh nakazaniyakh: Opyt issledovaniya po tserkovnomu pravu / [On church punishments: Experience of church law researching]. Moscow: Knizhnyy dom «Librokom», 2012, 347 p.
15. Veretennikov V. I. Istoriya Taynoy kantselyarii Petrovskogo vremeni [History of the Secret Chancellery in the days of Peter the Great]. Moscow: Knizhnyy dom «Librokom », 2013, 314 p.
16. Lappo-Danilevskiy A. S. Sobranie i Svod zakonov Rossiyskoy imperii, sostavlennye v period tsarstvovaniya imperatritsy Ekateriny II [Collection and the Code of laws of the Russian Empire, made during the reign of Catherine the Great]. Moscow: Knizhnyy dom «Librokom», 2011, 208 p.
17. Reysner M. A. Gosudarstvo i veruyushchaya lichnost' [The State and the religious ones]. Moscow: Knizhnyy dom «Librokom», 2011, 428 p.
18. Venediktov V. Yu. Studia Humanitatis: elektronnyy nauchno-obrazovatel'nyy zhurnal [Studia Humanitatis: electronic scientific educational journal]. Available at: http:// www.st-hum.ru
19. Dorskaya A. A. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena [Proceedings of Herzen State Pedagogical University of Russia]. 2008, no. 72, pp. 175–184.

 

Дата создания: 10.10.2015 13:55
Дата обновления: 10.10.2015 15:10